مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۲/۱۰

کودتای ۲۸ مرداد محمد‌رضا پهلوی، مخالفین کودتا در میدان بهارستانشعار خلق ایران در آن روزها: کودتاچیان باید فوراً محاکمه و اعدام شوند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر