مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۲/۱۰

رضاشاه پهلوی (!) در اصطبل خانه سفارت انگلیس، مسئول جمع آوری پهن (!) اسب

رضا قلدر پهلوی یا ملقب به رضا سفّاک پهلوی به دلیل بیسوادی و شرارت برای هیچ کاری استعداد نداشت بجز جمع آوری مدفوع حیوانات! بالاخره به نوکری و کارگری در اصطبل خانه سفارت انگلیس گمارده می‌شود تا کثافت اسب‌ها را از زیر پای حیوانات تمیز کند. سرانجام در سن ۱۲ سالگی توسط یکی از بستگان خود وارد نیروهای نظامی شده و با درجه سرباز صفر شروع به خدمت می‌کند.
رضاشاه پهلوی (!) در اصطبل خانه سفارت انگلیس، مسئول جمع آوری پهن (!) اسب

عکس رضا پهلوی یا «رضا اصطبلی». این عکس چندین سال قبل از کودتای ۱۲۹۹ گرفته شده است و قدیم‌ترین سند تصویری از رضاشاه! بشمار می‌آید.

0 نظرات:

ارسال یک نظر