مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۲/۰۴

رفت و آمد حمیدرضا پهلوی به منازل فحشاء و مصرف تریاک

سند زیر به روابط حمیدرضا پهلوی (فرزند رضا قلدر پهلوی و برادر محمدرضا ضحاک پهلوی و عموی ربع پهلوی) با مراکز فحشا و اعتیاد وی به تریاک اشاره دارد.
تصویر بالا: سند ساواک،سازمان امنیت و اطلاعات کشور - حمیدرضا پهلوی (لعنت الله علیه)

 
«والا حضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی اخیرا براثر معاشرت زیاد با اشخاص ناباب وآمد ورفت به اماکن عمومی ومنازل فحشاء به تریاک معتاد شده واغلب شب ها برای کشیدن تریاک به منزل حسین فرجاد واقع درخیابان روزولت چند کوچه بالا ترازامجدیه رفته ومدتی به کشیدن تریاک می پردازد. این موضوع در محافل درباری انعکاس نامطلوب ایجاد کرده ودر صورت ادامهٔ آن ــ ممکنست موضوع در خارج انتشاروعکس‌العمل بدی علیه دربارشاهنشاهی ایجاد کند. ـــــــــــــــــ.»

0 نظرات:

ارسال یک نظر