مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۲/۰۴

فعالیت حمیدرضا پهلوی در قاچاق مواد مخدر به نقاط مختلف ایران

وی که از فروشندگان عمدهٔ مواد مخدر بود بار‌ها از موقعیت خانوادگی‌اش برای جابه‌جا کردن مواد مخدر استفاده می‌کرده است. وی در مواردی خود به شرق و یا غرب کشور رفته و به وسیله خودرو شخصی‌اش مواد مخدر را به تهران می‌آورده است، ‌بدون اینکه مامورین بازرسی توان جستجوی خودرو او را داشته باشند.

تصویر بالا: سند ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات کشور - حمیدرضا پهلوی (لعنت الله علیه)

در سند بالا آمده است:

«در پاره‌ای از محافل راجع به دخالت والاحضرت شاهپور حمیدرضا پهلوی در امر قاچاق مواد مخدر (هروئین و کوکائین) و حمل و نقل مواد مزبور به نقاط مختلف کشور هنگام مسافرت به شهرستان‌ها به عنوان شکار مطالبی به گوش رسیده و گفته می‌شود یکی از افسران ارتش (سرهنگ) هم در این مورد با ایشان همکاری نزدیک دارد و از جمله در مسافرت اخیر والاحضرت به ماکو به عنوان شکار مقداری هروئین و کوکائین وارده از کشور ترکیه توسط مشارالیه به تهران حمل گردیده است.»

0 نظرات:

ارسال یک نظر