مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۱/۲۵

گوشه‌ای از دوران طلایی رژیم ستمشاهی پهلوی به روایت تصویر

بر دوش «ضحاک شاه پهلوی» دو مار میروید،هیچ می‌دانید این فرشتگان بیگناه در کردستان ایران به دستور شخص شاه خونخوار، به طرزی فجیع و دلخراش‌ای...
ضحاک شاه
بر دوش «ضحاک شاه پهلوی» دو مار میروید، شیطان بزرگ (آمریکا) به یاری او آمده و می‌گوید که باید در هر روز مغز سر دو کودک ایرانی را به مارها خوراند و از خون ملت بنوشد تا گزندی به او نرسد.


هیچ می‌دانید این فرشتگان بیگناه در کردستان ایران به دستور شخص «محمدرضا پهلوی ملعون»، به طرزی فجیع و دلخراش‌ای شکنجه و شهید شدند. تنها به این دلیل که پدر و مادر این کودکان کمونیست‌های مخالف رژیم جنایتکار پهلوی بودند؛ باز هم از دوران طلایی شاه سفّاک می‌گویید؟ شرم نمی‌کنید؟؟ با چه رویی از آن دوران سیاه و نکبت زا با نام دوران درخشان ایران یاد می‌کنید؟ شرمتان باد پهلوی پرستانِ ریاکار و دروغگو! شرمتان باد!

0 نظرات:

ارسال یک نظر