مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۱/۲۵

دفتر محمدرضا پهلوی بعد از سقوط رژیم در دست مردم + عکس

در ساعت 8 صبح دوشنبه 23 بهمن سيد محمدتقي حكيم (امام جماعت حصار بوعلي شميران) به اتاق افسر نگهبان كاخ نياوران...
اين عكس توسط تنها خبرنگار و عكاس حاضر در كاخ نياوران متعلق به مجله نيوز ويك آمريكا در تاريخ 20 فوريه 1979/(بيست و سه بهمن 57) گرفته شد. روحاني حاضر در عكس آيت‌الله سيدمحمدتقي حكيم (امام جماعت حصار بوعلي شميران) نظامي ايستاده (تلفن به دست) سرهنگ يوسفي‌نژاد افسر ارشد كاخ (كليه تيمساران گارد صحنه را خالي كرده بودند) تحويل‌دهنده كاخ /زمان: دوشنبه 23 بهمن (يك روز پس از پيروزي انقلاب) ساعت 11 صبح/ مكان: اتاق افسر نگهبان كاخ نياوران. دو ساعت از حضور جوانان محل در كاخ مي‌گذرد كه هنوز فرصت برداشتن قاب عكس شاه و فرح از روي ديوار پيش نيامده بود!

دوشنبه 23 بهمن 57
(يك روز پس از پيروزي انقلاب)
در ر ساعت 8 صبح دوشنبه 23 بهمن آيت‌الله سيد محمدتقي حكيم (امام جماعت حصار بوعلي شميران) به اتفاق نمايندگاني از طرف كميته استقبال به اتاق افسر نگهبان كاخ نياوران وارد شدند. جالب اين كه 24 ساعت بعد از تصرف تمام مراكز مربوط به رژيم توسط مردم، كاخ نياوران دست نخورده بدون كمترين خسارت باقي ماند؛ زيرا در دروز يكشنبه 22بهمن كاخ با نصب پرچمي سفيد بر سردرب كاخ همبستگي خود را با انقلاب اعلام كرد.
هيئت نگهباني كاخ نيز بلافاصله با اعزام يك افسر غيرمسلح به عنوان نماينده كاخ كه همراهش پرچم سفيد ديگري بود به نزد جوانان محل كه در سه راهي نزديك به كاخ سنگربندي كرده بودند تقاضا كرد كه كسي به كاخ نزديك نشود تا در روز دوشنبه 23بهمن كل مجموعه به نمايندگان امام تحويل داده شود. لذا با حضور محافظان مسلح گارد و استقرار تانك‌ها در اطراف بيروني كاخ كوچكترين تعرضي در روز 22 بهمن صورت نگرفت. پس از حضور آيت‌الله‌حكيم و چند نفر از 7 جوان مسلح در اتاق افسر نگهبان سرهنگ يوسفي‌نژاد به عنوان ارشدترين نظامي حاضر در كاخ خود را معرفي كرد و آمادگي خود را جهت تحويل و تحول مراكز و انبارها و ابنيه كاخ و مسترد نمودن كليدها و در اختيار گذاردن اطلاعات لازم اعلام كرد.
در روز 23 بهمن كليه فضاي يازده هكتاري كاخ نياوران با ساختمان‌ها در اختيار جوانان محل قرار گرفت و در همان زمان ليست نگهبان تنظيم و بجاي محافظان گاردشاهنشاهي پاسداران محل جايگزين شدند. سپس كليه افسران خلع سلاح شده و داوطلبانه كليه سلاح‌هاي خود را تحويل دادند و توسط اتوبوس‌هاي سرويس كاخ با حضور 2 پاسدار مسلح در جلو و عقب خودرو به خانه‌هاي سازماني واقع در لويزان منتقل شدند.
ناگفته نماند فرماندهان نظامي كاخ در برخورد اوليه وحشت زده بودند وليكن برخورد اسلامي و انساني اهالي را كه ديدند آرام شدند و جهت تحويل كاخ همكاري ذيقيمتي مبذول داشتند.
سربازان گارد كه از خوشحالي در پوست نمي‌گنجيدند با اهداء البسه شخصي از طرف مردم لباس نظامي خود را از تن خارج كرده خوشحال و خندان از كاخ خارج مي‌شدند. 48 ساعت بعد از تصرف كاخ در تاريخ 25/11/57 حكم سرپرستي كاخ به نام امام جماعت نياوران آيت‌الله حاج سيدحسن مصطفوي صادر شد كه ايشان نيز تا قبل از تبديل مجموعه به «كاخ ـ موزه» با درايت و مديريت قابل تحسين طي شش سال از بيت‌المال ملت در كاخ نياوران حفظ و حراست کردند.
در ارديبهشت سال 58 تعدادي از واحد گارد مخصوص جهت همكاري به كاخ منتقل شدند وليكن پس از چند ماه به سبب رويداد تلخ ضدانقلاب در منطقه كردستان و لزوم اعزام نيروهاي مسلح بدان منطقه اين افراد نيز در كنار ديگر برادران ارتشي و سپاهي رهسپار سنندج شدند و تعدادي از پرسنل نيروي هوايي هم كه در كاخ بودند به واحدهاي خود برگشتند و مسئوليت حفاظت كاخ منحصراً به عهده برادران پاسدار نياوران قرار گرفت.يكي از اقدامات سازنده آيت‌الله مصطفوي گردآوري اشياء سبك وزن و سنگين قيمت بازمانده از خاندان شاه مخلوع بود كه با تشكيل كميسيون و تنظيم صورت جلسه در پنج نوبت به بانك مركزي تحويل شد كه به پشتوانه پول رايج مملكتي افزوده شود.
عکس زیر را ظاهرا چند روز بعد آلفرد یعقوب زاده از دفتر مخصوص شاه در کاخ نیاوران گرفته است:

 
دفتر مخصوص شاه

0 نظرات:

ارسال یک نظر