مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۱/۰۸

فساد و روابط جنسی در خاندان پهلوی و مقامات رژیم

نه تنها محمدرضا شاه (لعنت الله علیه) سوابق زیادی در مفاسد اخلاقی دارد، بلکه سایر افراد این خاندان فاسد و منحرف و مقامات دولتی نیز سوابقی از مفاسد اخلاقی دارند؛ فردوست در گزارشی کامل از شراب خواری و زن بارگی و رقابت بر سر تصاحب زنان فاحشه از سوی دو تن از مقام‌های شیراز به نام‌های «آریانا» و «ورهرام» برای شاه (لعنت الله علیه) تهیه می‌کند و شاه پس از رویت گزارش می‌گوید: «منطقه جنگی تفریح لازم دارد.»


رضا ربع پهلوی فرزند حرامزاده ی شاه زن باز است
رضا ربع پهلوی فرزند حرامزادهٔ شاه زن باز است
  • محمدرضا پهلوی؛ شاه‌ای زن باز که با خواهرش رابطه غیراخلاقی جنسی داشت
محمدرضا (لعنت الله علیه) در هنگام زندگی با فوزیه، با یکی از خواهران خود به نام اشرف هم رابطه غیراخلاقی داشت و به همین دلیل امتیازات مختلفی در زمینه تجارت به خواهر هوس بازش میداد. با توجه به اسناد و مدارک معتبر میتوان گفت پدر رضا ربع پهلوی «بچه باز» هم بوده و چندین بار به «پسران و دختران 9 ساله» تجاوز جنسی کرده، هم اکنون بعضی از این قربانیان تجاوز و آزار و اذیت با نوشتن کتاب خاطرات دست به افشاگری زدند.


تن فروش - فرح پهلوی -  شهبانو - عکس - روسپی - فاحشه - زن شاه - ملکه ایران
یک فاحشه ، زنِ شاه بود!

  • فرح دیبا؛ فاحشه ای که ملکه ایران بود
فرح دیبا؛ آخرین همسر شاه، نیز سوابقی از مفاسد اخلاقی دارد؛ او با شخصی موسوم به جودی، رابطه داشت که حتی پس از خروج شاه و فرح از ایران، این ارتباط جنسی در مکزیک نیز ادامه داشت.


این حرامزاده (محمدرضا پهلوی) فرزند زنی ولگرد و بدکاره بود: از دیگر اعضای «خاندان هرزه پهلوی» که سوابقی در مفاسد اخلاقی دارد، مادر شاه (لعنت الله علیه) بود که به عنوان کسی که با نگهبانان کاخ سر و سری داشت، شناخته شده بود.  یکی از دوستان نزدیک شاه (لعنت الله علیه) در کتاب خاطرات خود مینویسد: «محمدرضا پهلوی نتیجه روابط جنسی همسر رضاخان با نگهبانان کاخ است»، به این معنی که شاید رضا سفّاک پهلوی پدر اصلی محمدرضا نباشد و این شاه حرامزاده همزمان چندین پدر داشته است!.


محمدرضا حتی با خواهر دوقلوی خود (اشرف پهلوی) رابطه جنسی داشت!
محمدرضا حتی با خواهر دوقلوی خود (اشرف پهلوی) رابطه جنسی داشت!

  • اشرف پهلوی؛ فاحشه ای که شاهزاده بود
اشرف پهلوی؛ خواهر دوقلوی شاه، در فساد اخلاقی مانند سایر رذایل، رکورددار خاندان پهلوی بود. فردوست معتقد بود که اشرف، دوست هر مرد زیبا و دشمن هر زن زیباست. علم نیز در خاطرات خود می‌نویسد: «تیمسار «م» در جلسه‌ای با وزیر دارایی، مخارج مداواهای خاص افسران ارتش اعزامی به خارج را در مقایسه با هزینه‌های فسق و فجور اشرف، مثل قطره‌ای در برابر اقیانوس می‌داند.» درضمن اگر زنان زیبارو و خوش اندام را برای شاه پیدا نمیکردن، خود اشرف به نیاز جنسی برادرش محمدرضا (شاه!) پاسخ می داد و بدنش را در اختیار برادرش قرار میداد.
افرادی همچون پرویز راجی، لئون پالاچیان ارمنی، گلسرخی و همچنین جوانی که او را آجودان پادشاه یوگسلاوی معرفی می‌کردند، از جمله معشوق‌های اشرف بودند. درباره فساد و بدنامی اشرف همین بس که نشریه تایمز در ژانویه سال ۱۳۵۰ ش، اشرف را راس هرم فساد خاندان پهلوی معرفی کرد.


تصویر: نفرات جلو، حمیدرضا پهلوی (لعنت الله علیه) و هما خامنه
تصویر: نفرات جلو، حمیدرضا پهلوی (لعنت الله علیه) و هما خامنه

  • حمیدرضا پهلوی؛ حشره ای معتاد و هوس باز که شاهزاده بود
حمیدرضا؛ برادر کوچک‌تر شاه، نیز سوابقی زیادی در مفاسد اخلاقی و اقتصادی دارد؛ او معتاد به هروئین بود و زنان بدکاره و کاباره‌ای را به خانه می‌آورد. حمیدرضا پهلوی رقیب اشرف در قاچاق مواد مخدر بود.
هما؛ همسر حمیدرضا، نیز معتاد به هروئین و بدکاره بود و حمیدرضا از او به عنوان وسیله‌ای برای تامین مقاصد خود اعم از تهیه هروئین و جمع کردن زنان زیبا به دور خود، استفاده می‌کرد.
 سند ساواک،سازمان امنیت و اطلاعات کشور از فساد و هرزگی حمیدرضا پهلوی: [+] و [+]


نازک پهلوی با هویت جدید در کشور انگلیس مشغول به بازیگری در فیلم های غیراخلاقی است. محمدرضا پهلوی (لعنت الله علیه)، عموی نازک است...
نازک پهلوی با هویت جدید در کشور انگلیس مشغول به بازیگری در فیلم های غیراخلاقی است. محمدرضا پهلوی (لعنت الله علیه)، عموی نازک است...
  • نازک پهلوی؛ شاهزاده ای که بازیگر فیلم های غیراخلاقی جنسی هست
"نازک پهلوی" مدل و بازیگر فیلم های جنسی است، هم اکنون در کشور انگلستان زندگی میکند و در کنار فاحشگی و هرزگی های روزانه به پدربزرگ و خاندان خود افتخار میکند! .

0 نظرات:

ارسال یک نظر