مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۱/۱۱

توصیه‌های لطفعلی خان زند به خاندان فاسد و نا‌لایق پهلوی

در قسمتی از دیالوگ سریال طنز قهوه تلخ، بصورت هنرمندانه تلاش  شده به خاندان پهلوی اشاره ای شود.
در حقیقت همه شخصیت های سریال در خاندان فاسد و نا‌لایق پهلوی بودند یا هنوز هستند.
البته ناگفته نماند که بعد از 30 سال هنوز فرصت طلبان و سودجویان در ایران حضور دارند و هر یک برای خود جهانگیر شاه ای شدن!
لطفعلی خان زن: ما باید گریه کنیم، به حال این ملک، ما که از همه چیز و هم کس دل بریدیم، شما به هیچ کس دل نبندید، بترسید از مالی که به زور ستانده شود، بترسید از خونی که به ناحق ریخته شود، بترسید از آهی که از ته دل کشیده شود
خداوند این سرزمین را از ظلم و ستم، جهل، فریبکاری و خرافات محفوظ بدارد

بولوتوس کبیر = سفیر بریتانیای کبیر
بلدالملک = رضاخان در دوران خدمت در بریگاد قزاق
باباشاه = رضاخان در دوران بعد کودتا و به سلطنت رسیدن
جهانگیر شاه دولو = محمدرضاشاه پهلوی
قیصر السلطنه (خواهر دوقلوی جهانگیر شاه دولو) = اشرف پهلوی (خواهر دوقلوی محمدرضا پهلوی)
فخرالتاج = فرح پهلوی با نام اصلی فرح دیبا
کاترین = فوزیه فؤاد
اعتمادالملک دیلمی = جعفر شریف امامی
برزو خان سپهسالار = تیمسار سپهبد تیمور بختیار
بیخودی الملک = رضا ربع پهلوی
داموس الملک = مهندس عبدالرضا. ا
دامبول السلطنه = فریدون فرخزاد
قرقی = بهمن نادری پور (شکنجه گر و قاتل مشهور ساواک)
همدم = مینو صمیمی

محمد مصدق در بیدادگاه شاه، وی به سه سال زندان و حبس خانگی مادام العمر محکوم شد
محمد مصدق در بیدادگاه شاه، وی به سه سال زندان و حبس خانگی مادام العمر محکوم شد

جنازه یکی از شهدای زحمتکشان ملت ایران پس از ترور ،‌ در دهه 1330
جنازه یکی از شهدای زحمتکشان ملت ایران پس از ترور ،‌ در دهه 1330

نواب صفوی در حال اذان گفتن دقایقی قبل از اجرای حکم اعدام
نواب صفوی در حال اذان گفتن دقایقی قبل از اجرای حکم اعدام

یکی از مخالفین شاه، دقایقی قبل از اعدام
یکی از مخالفین شاه، دقایقی قبل از اعدام0 نظرات:

ارسال یک نظر