مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۶/۱۱

شبکه لایو به دنبال جذب رضا چلغوز پهلوی!

مدیر شبکه لایو به تعریف و تمجید خاندان پهلوی پرداخت تا شاید وی هم بتواند در این آشفته بازار مالی سهمی از دارایی‌های ملت ایران که در دست این هزار فامیل است را تصاحب کند.

شاهزاده رضا پهلوی مشهور به رضا چلغوز


مدیر شبکه لایو در برنامه‌ای که به نقد دیکتاتورهای منطقه می‌پرداخت، از پهلوی‌ها تعریف و تمجید کرد و گفت:

 «رضا خان و محمد رضا خدمت‌های زیادی به ایران کرده‌اند!!»

وی که نتوانست ظلم‌های صورت گرفته در دوران سلطنت این پدر و پسر را انکار کند افزود:

 «هرچند اشتباهاتی نیز داشته‌اند ولی ایران را دوست داشتند!! هرچند مردم را فراموش کرده بودند.»

وی در راستای تطهیر آن‌ها از جنایاتی که کرده بودند مدعی شد:

«آن‌ها تاوان اشتباهاتشان را هم دادند و چون اشتباه‌شان کم وجزئی! بود چند سالی دور از ایران ماندند وتاوان خود را پس دادند.»

گفتنی است که مدیر این شبکه با وجود اینکه از تنفر خلق ایران نسبت به این خاندان مطلع است و سعی دارد خود را منتقد ظلم‌های آنان معرفی کند اما به نظر می‌رسد با این تعریف و تمجید‌ها می‌خواهد حمایت رضا پهلوی و سلطنت طلب‌ها را به خود جلب کند تا بلکه در این آشفته بازار مالی از سرمایه‌های میلیاردی توده های زحمت کش ایران که توسط این خاندان غارت شده است و علیه این مردم صرف می‌شود نصیبی ببرد.
لازم به ذکر است که ظلم‌هایی که خاندان پهلوی و سلسله قبل از آن به این ملت وکشور وارد آورده‌اند در هیچ دوره‌ای سابقه نداشته است به طوری که این، از میزان وابستگی به خارج و گسترش فاحش فقر در آن دوران و کشتار ده‌ها هزار نفری معترضین حکومت‌هایشان به خوبی روشن است و با هیچ منطقی قابل توجیه نیست.

0 نظرات:

ارسال یک نظر