مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۶/۱۰

فیلم مستند به قدرت رسیدن آدولف رضا خان با کمک انگلیسی‌ها

پرچم شیر و خورشید - انگلیس انگلستان بریتانیا - فیلم مستند به قدرت رسیدن آدولف رضا خان با کمک انگلیسی‌ها


شرح چگونگی به قدرت رسیدن رضا پهلوی اول با کمک انگلیس و شخصی به نام «سید ضیاءالدین طباطبایی» که در آن زمان نخست وزیر بود و تاسیس رژیم سفّاک پهلوی/.

0 نظرات:

ارسال یک نظر