مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۵/۲۹

عکس عبدالرضا پهلوی، شکار غیر قانونی قوچ در ایران!

شکار حیوانات کمیاب در ایران ممنوع بوده، ولی خاندان پهلوی اجازه داشتند برای تفریح و سرگرمی حیواناتی مثل قوچ را شکار کنند.


از راست: «کودتاگرزاده عبدالرضا پهلوی» و «کامبیز آتابای» مسئول اداره شکاربانی دربار
از راست: «کودتاگرزاده عبدالرضا پهلوی» و «کامبیز آتابای» مسئول اداره شکاربانی دربار

0 نظرات:

ارسال یک نظر