مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۵/۲۴

عکس شاهزاده خانم شهلا پهلوی، دختر احمدرضا پهلوی

 شهلا پهلوی (زاده ۱۳۲۷)  فرزند شاهپور! احمدرضا پهلوی(لعنت الله علیه) است.


0 نظرات:

ارسال یک نظر