مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۱/۱۱

فرح (دیبا) پهلوی در کنار دختران فاحشه و معتاد شاه!


محمدرضا شاه پهلوی در خلال ارتباط جنسی با زن های خود دارای ۳ دختر به نامهای "ش***"، "ف****" و "ل**" شد. محمدرضا شاه ای زن باز بود که بجای اداره مملکت بیشتر وقت خود را به زن بازی و فساد اختصاص میداد.
"ش***" از ازدواج اول او و "ف****" و "ل**" از نزدیکی جنسی سوم او بودند. آن‌ها به دلیل سن و سال پایین و حضور عمه‌های قدرتمند چندان مجالی برای عرض اندام در دربار نیافتند. تولد شهناز پهلوی (در آبان سال ۱۳۱۹ش) با خشم و ناراحتی خاندان پهلوی روبرو شد.
دختران «محمدرضا پهلوی ملقب به ممد دماغ» نتوانستند از قدرت اقتصادی و سیاسی برخوردا شوند و در مقابل به جشن‌های عیاشی و مصرف مواد مخدر روی آوردند. اسم این شاهزاده‌های بدکاره و معتاد نوشته نمی‌شود و همچنین صورتشان در تصویر منتشر نمی‌می‌شود.
محمدرضا شاه پهلوی, فرح دیبا, فرح پهلوی, شهناز پهلوی، فرحناز پهلوی  لیلا  پهلوی  عکس
محمدرضا شاه پهلوی, فرح دیبا, فرح پهلوی, شهناز پهلوی، فرحناز پهلوی لیلا پهلوی عکس

0 نظرات:

ارسال یک نظر