مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۱/۱۰

شعری از رضا ربع پهلوی، تقدیم به مردم ایران!


عکس شاهزاده رضا ربع پهلوی در دوران پیش از کودکی
عکس شاهزاده رضا ربع پهلوی در دوران پیش از کودکی
رضا ربع پهلوی این شعر را در سال های دربدری و آوارگی نوشته و در سایت رسمی خود منتشر کرده است. بخوانید شاید به بازگشت و شاه شدن ایشان راضی شدین.آغا رضا، شاهزاده بی‌تاج

فَقَط مَن شاه بِشَم شِکلَش مُهِم نیست *** بِه هَر قِیمَت کِه شُد نِرخَش مُهِم نیست
دِمُکراسی وَ این حَرف‌ها بَهانَست *** رِسَم تا سَلطَنَت راهَش مُهِم نیست
چو رَسمِ سَلطَنَت هَمچون سَواریست *** سَواری بَر خَر و گَاوَش مُهِم نیست
مَن آن تُخم آبِه شاهَنشاه ایَم *** کِه نوع و شِکلِ اِسپِرمَش مُهِم نیست
چو سَر رَفتَم مَن از شومبَول بابا *** نَماد و سَمبُلَم، نوعَش مُهِم نیست
پِدَر‌ها کودِتا کَردَند و مَنهَم *** بِخواهَم اِرثِ خود، راهَش مُهم نیست
بیا‌ اِی هَموَطَن، مَنهَم دو روزی *** سَوارَت گَر شَوَم، زینَش مُهِم نیست
بِدَست آری خَری، بِپَر سَوارَش *** کَجیِ زین و پالونَش، مُهِم نیست
کِه تاج و تَخت و رَخت و بَختَم *** بِکَف اُفتَد اَگَر، بَعدَش مُهِم نیست

0 نظرات:

ارسال یک نظر