مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۱/۱۱

مصرف مواد مخدر توسط نوه رضا پهلوی اول و دختر عموی رضا ربع پهلوی + سند

سروناز پهلوی (نوه رضا سفّاک پهلوی اول، فرزند عبدالرضا پهلوی، برادرزاده محمدرضا پهلوی و دختر عموی رضا ربع پهلوی) است. لعنت خدا بر خاندان فاسد و اهریمنی پهلوی.Sarvenaz Pahlavi - سروناز پهلوی
عکس سروناز پهلوی (والاگهر‌!) بعد از مصرف مواد مخدر در جشن عیاشی؛ این فاحشهٔ معتاد عموزادهٔ رضا ربع پهلوی است


مصرف مواد مخدر توسط (سروناز پهلوی) نوه رضا پهلوی اول و دختر عموی رضا ربع پهلوی+سند
سند حفاظت شده ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات کشور

  • توضیحات سند:
اخیراً والاگهر سروناز دختر والاحضرت عبدالرضا پهلوی جهت آشنایی با سیستم‌های مختلف ارزیابی و تهیه برنامه‌های تلویزیون در پروژه iDi تلویزیون آموزشی مشغول به کار شده است.
نظریه شنبه: دوستی چند جانبه بین جیم کینگ و بهرام نادری و خانم فرزام و قماربازی نمودن آن‌ها و استعمال مواد مخدر همه خطراتی است که والاگهر را تهدید می‌نماید زیرا والاگهر نیز بدون توجه به دوستی بی‌شائبه خود با این عده ادامه می‌دهد و اغلب شب‌ها به بازی تخته نرد و صرف شام با خانم فرزام می‌پردازد.
نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش خبر صحیح به نظر می‌رسد. راسخ
۴شنبه: خبر قابل تحقیق و بررسی است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر