مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۲/۱۰

عکس؛ شاهپور غلامرضا پهلوی و شاهزاده فاطمه پهلوی

فاطمه پهلوی (همدم‌السلطنه) فرزند اولین همسر رضاشاه (لعنت الله علیه) و دو تن از فرزندان همسران بعدی وی.


از چپ: غلامرضا پهلوی (تن ها فرزند توران امیرسلیمانی)، همدم السلطنه (تن ها فرزند صفیه) و محمودرضا پهلوی (فرزند عصمت الملوک دولتشاهی)

0 نظرات:

ارسال یک نظر