مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۲/۰۴

مصرف مواد مخدر توسط سروناز پهلوی

سروناز پهلوی (نوه رضا پهلوی اول، فرزند عبدالرضا پهلوی، برادرزاده محمدرضا پهلوی و دختر عموی رضا ربع پهلوی) است. لعنت خدا بر خاندان فاسد و اهریمنی پهلوی.

سند حفاظت شده ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات کشور

«اخیراً والاگهر سروناز دختر والاحضرت عبدالرضا پهلوی جهت آشنایی با سیستم‌های مختلف ارزیابی و تهیه برنامه‌های تلویزیون در پروژه iDi تلویزیون آموزشی مشغول به کار شده است. نظریه شنبه: دوستی چند جانبه بین جیم کینگ و بهرام نادری و خانم فرزام و قماربازی نمودن آن‌ها و استعمال مواد مخدر همه خطراتی است که والاگهر را تهدید می‌نماید زیرا والاگهر نیز بدون توجه به دوستی بی‌شائبه خود با این عده ادامه می‌دهد و اغلب شب‌ها به بازی تخته نرد و صرف شام با خانم فرزام می‌پردازد. نظریه سه‌شنبه: مفاد گزارش خبر صحیح به نظر می‌رسد. راسخ ۴شنبه: خبر قابل تحقیق و بررسی است.»

0 نظرات:

ارسال یک نظر