مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۰/۱۲/۰۴

سایت سلطنت طلب: اگر هیتلر در اروپا می‌ماند رضا شاه کبیر هم در ایران باقی می‌ماند

سایت پارس دیلی نیوز وابسته به شاهزاده «رضا چلغوز پهلوی»، در مطلبی اعتراض آمیز مینویسد:

"لطفا اینقدر کورکورانه ژست ضـــد هیــــتلری نگیرید. اگر هیتلر در اروپا می ماند رضــا شــاه کبیر هم در ایران باقی می ماند. مگر شما از ارتباطات رضا شاه کبیر با آدولف هیتلر کبیر خبر ندارید؟ مگر شما طرفدار رضا شاه نیستید؟ آلمان نازی باعث تقویت رضا شاه اول شد "

اگر دقت کنید؛ چلغوزهای پهلوی طلب برای ربع پهلوی مثل تف سر بالا هستند! «ربع پهلوی» تف میکند و سلطنت طلب ها بعد از نرسیدن به آسمان با سرعتی بالا به صورت «رضا پخمه پهلوی» برخورد می کنند.

به این گرگ زاده ه فراری می گویند "رضا شاه دوم" (!) به این معنی که «ربع پهلوی» هم اکنون شاه ایران است؛
گویا این شازده متوهم در انتظار ظهور هیتلری دیگر و یا لطف و صدقه انگلیس می باشد تا با یک کودتای 28 مرداد دیگر بر ایران سلطنت کند.


خود این احمق های فسیل شده دست به افشاگری بر علیه خودشان می زنند و از ارتباط رضا پهلوی با آدولف هیتلر می نویسند و در کمال پرویی از جنایات ضد بشری هیتلر حمایت میکنند، تنها به این دلیل که اگر «رژیم نژادپرست نازی» سقوط نمی کرد «رژیم ستمشاهی پهلوی» هم سقوط نمی کرد!
  • به این معنی که سلطنت طلب های لس آنجلسی با افتخار اعلام میکنند:
  1. رضا پهلوی جنایتکار = آدولف هیتلر جنایتکار
  2. رژیم شاهنشاهی ایران = رژیم نازی آلمان
  3. گارد جاویدان = گارد اس‌اس
  4. اقوام غیرفارس = چندین میلیون یهودی؛ در کوره های آدم سوزی

اقوام ایرانی خوششانس بودند که این کودتاگر سفّاک و بیسواد که خودش را شاه! می نامید، نتوانست مانند هیتلر نسل کسی و انسان سوزی راه بیاندازد.

هیتلر هیچ فرزندی نداشت، شاید، «محمدرضا ضحاک پهلوی» نیز فرزند رضا خان (لعنت الله علیه) نباشد! وقتی همسر رضاشاه (لعنت الله علیه) یک زن بدکاره و هوس باز بود، باید این احتمال را داد که «ممد دماغ» حرامزاده است.
از دیگر اعضای «خاندان هرزه پهلوی» که سوابقی در مفاسد اخلاقی دارد، مادر شاه (لعنت الله علیه) و همسر رضا سفّاک پهلوی (لعنت الله علیه) بود که به عنوان کسی که با نگهبانان کاخ سر و سری داشت، شناخته شده بود.
یکی از دوستان نزدیک شاه (لعنت الله علیه) در کتاب خاطرات خود مینویسد: «محمدرضا پهلوی نتیجه روابط جنسی همسر رضاخان با نگهبانان کاخ است»، به این معنی که شاید «رضا سفّاک پهلوی» پدر اصلی محمدرضا نباشد و این شاه حرامزاده همزمان چندین پدر داشته است!.
  • نامه های عاشقانه مریم (khakepayereza2) برای شاه لس‌آنجلس و حومه!
این زنیکه سلطنت طلب با نام های کاربری مختلف سال هاست که در سایت های اجتماعی عضو است و از ربع پهلوی می نویسد! چندین سال است که او باور دارد که رضا چلغوز، شاه ایران است و حق سلطه بر ملت ایران را دارد ، به این دلیل که او از اسپرم آن شاه حرام زاده (محمدرضا) است!

0 نظرات:

ارسال یک نظر