مطالب را به بالاترین ارسال کنید

اگر سایت بالاترین آدرس اصلی سایت خاندان پهلوی را مسدود کرد میتوانید از آدرسهای دیگر استقاده کنید.
مانند:
http://pahlavis.blogspot.ca


۱۳۹۱/۰۶/۱۰

التماس حمیدرضا پهلوی به برادرش محمدرضا برای هزینه مسافرت بهزاد و نازک + سند

در مکاتبات حمیدرضا پهلوی با دربار شاه، از برادر تاجدارش درخواست می‌کند، اجازه دهد فرزندانش «بهزاد پهلوی» و «نازک پهلوی» به مسافرت بروند!
حمیدرضا پهلوی به شاه التماس میکند که هزینه رفتن «نازک و بهزاد» به انگلستان برای تفریح را بپردازد!


متن این نامه:
«با کسب اجازه از پیشگاه مبارک ملوکانه ترتیب مسافرت والا حضرت بهزاد و والاحضرت نازک پهلوی جهت رفتن به انگلستان و گذراندن تعطیلات عید پاک باتفاق «آموزگار کالج مونته روزا و شوهرش» داده تا بزودی عازم شوند. احتمالاً هزینه این مسافرت متجاوز (بیشتر) از ده هزار فرانک سوئیس خواهد بود که توسط سفارت پرداخت می‌گردد. فعلاً [!] مبلغ پنج هزار (۵ هزار) فرانک علی الحساب در اختیار آموزگار کالج گذارده شده و بلیط هم نیز تهیه گردیده است. بنابراین خواهشمند است دستورفرمایید تلگرافی مبلغ ۲۵ هزار فرانک سوئیس بنام سفارت شاهنشاهی در «برن» حواله نمایید تا فاکتورهایی که به پیوست نامه شماره ۸۰۱/۲/۳۶۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۱/۲۸ بمبلغ ۱۹۹/۳۰ فرانک و شماره ۸۰۱/۲/۳۳۵ مورخ ۴۷/۱۰/۲۶ بمبلغ ۱۲۷۰/۱۰ بابت خرید سیگار و مشروب [!] و همچنینفاکتور ضمیمه نامه شماره ۱۳۴۱/۶۰۱/۳ مورخ ۴۷/۱۲/۲۶ مربوط به خرید دو عدد ساعت یکی بمبلغ ۷۰۹۱ فرانک [!] و دیگری بمبلغ ۴۶۶/۲۰ فرانک سوئیس که توسط این سفارت شاهنشاهی پرداخت شده است تسویه گردد و نیز مبلغی جهت هزینه‌های پیش بینی نشده [!] والاحضرت‌ها در حساب سفارت بطور امانت نگهداری شود.»

0 نظرات:

ارسال یک نظر